E-handeln var förlagsbranschens blinda fläck

Minns ni rubrikerna från i höstas? Pappersböckerna var tillbaka. Den traditionella boken visade var skåpet skulle stå. Nu visar det sig att det inte var hela sanningen utan ett tecken på en ny verklighet med långtgående konsekvenser. En rapport och presentation från Author EarningsDigital Book World Conference slog ner som en bomb i branschen i mitten av  januari och de senaste siffrorna från Bonniers pekar i samma riktning.

Detta har hänt: De senaste fem åren har bokbranschens brännpunkt för det digitala skiftet gällt papper eller digitalt.

För de traditionella förlagen sågs eboken som ett hot. Jämfört med andra bokformat var eboken billig att tillverka och saknade lager-, frakt- och distributionskostnader och tillgången tog aldrig slut. Än värre var att vem som helst kunde ge ut en ebok och få utrymme på näthandlarnas ändlösa hyllor, till skillnad från den fysiska handelns begränsade hyllmeter vars utbud i hög grad kontrolleras av de etablerade förlagen. Eboken var helt enkelt ett hot mot rådande traditionell ordning där förlagen dominerar genom att kontrollera hela kedjan från vilken författare som får sin bok utgiven till vilka böcker köparna kan välja mellan.

Förlagen var övertygade om att pappersböcker var/är bättre för dem, så man har konsekvent hållit för höga priser på sina eböcker för att motverka en övergång till digitala böcker. Den här tendensen gäller internationellt.

Enligt tidningsrubrikerna 2016 gjorde tryckta böcker comeback, eboksvågen såg ut att ha ebbat ut och den traditionella bokbranschen klappade varann på ryggen. Papper mot digitalt, papper vann! Krisen avblåst.

Presentationen på Digital Book World Conference  blev därför en kalldusch.

Papper eller ebok visade sig vara oviktigt. I själva verket hade hela förlagsindustrin blivit förbiåkt av utvecklingen. Upptagna med hotet från eboken missade man att det var en helt annan del av digitaliseringen som var det direkta hotet mot förlagens dominans: E-handeln.

Nu är rapporten presenterad, slutsatserna är dragna och fakta finns för den som vill verifiera. Medan papper/digital-debatten gick hög skedde obemärkt ett skifte i boklandskapets fundament.

Illustrationen från Author Earnings presentation nedan illustrerar vad den tryckta bokens återkomst i USA egentligen innebar:

(Bild från Author Earnings Presentation)

Det väsentliga för bokbranschen är hur folk köper böcker, idag och i framtiden. Inte om de väljer papper eller digitala böcker.

Det kvittar alltså vilket bokformat läsaren föredrar att köpa. Näthandeln sopade mattan med den fysiska handeln och det får långtgående konsekvenser.

Lägesrapport från bokfronten

Presentationen gäller läget i USA som ligger 2-5 år längre fram i utvecklingen när det gäller det digitala skiftet inom bokindustrin. Naturligtvis kommer utvecklingen inte att bli identisk här i Sverige, men ha i åtanke att grundprocessen är densamma: Vi går mot ökad näthandel.

Idag köps 69% av alla böcker i USA på nätet. Siffrorna för skönlitteratur för vuxna är ännu mer anmärkningsvärda: 75%.

Amazon dominerar den amerikanska bokmarknaden i så hög grad idag att det visade sig att hela den rapporterade och firade försäljningsökningen av tryckta böcker 2016 berodde på Amazons agerande i kombination med att eböcker utan isbn inte räknats. Lägger man till försäljningen av eböcker utan isbn visar eboksförsäljningen en svag ökning.

De största förlagen hade länge insisterat på att få använda kommissionsförsäljning på eböcker hos Amazon istället för vanlig grosshandel. I det förra blir återförsäljaren en agent (därav engelskans agency-pricing) som får fast kommission per sålt ex och det är förlaget som sätter pris mot kund och bestämmer över prisändringar istället för vanligt inköp där återförsäljaren köper böckerna av förlaget och kan sen sälja dem för vilket pris man vill. 2015 gick Amazon med på förändringen och nya kontrakt skrevs enligt kommissionsmodellen.

De största förlagen höjde sina ebokspriser radikalt. Men resultatet blev att eboksförsäljningen sjönk drastiskt och vinsten för både förlag och återförsäljare gjorde detsamma. Amazon svarade samtidigt med att pressa rabatterna för förlagens tryckta böcker och sänka priserna så att det inbundna eller mjukpärmsformatet periodvis kostade detsamma eller lägre än eboksformatet. Resultatet blev att de stora förlagens eboksförsäljning havererade medan rea-prisnivån på tryckta böcker gjorde att vinsten uteblev. Ökad försäljning ger inte automatiskt ökad vinst. En följdeffekt när förlagen inte gav den fysiska bokhandeln samma rabattvillkor blev att försäljningen i butik fortsatte sjunka, trots att det ligger i förlagens intresse att se till att det finns andra försäljningskanaler för att minska beroendet av Amazon.

I slutet av 2016 slutade Amazon extremrea storförlagens tryckta böcker. Försäljningen av tryckta böcker återgick direkt till 2015 års långsamt planande nivåer.

Det digitala skiftet handlar inte om tryckta böcker mot e- och ljudböcker. Det digitala skiftet handlar om fysisk handel mot näthandel. Konsumenter världen över migrerar till nätet.

Samtidigt, i Sverige

Den svenska bokbranschen vann några års respit från det digitala skiftet när Amazon inte landsteg, men eftersom den pågående förändringen är ett strukturskifte är det korttänkt att stirra sig blind på enskilda aktörer. Det digitala skiftet i Sverige pågår för fullt.

Efter att ha följt utvecklingen inom bokbranschen i USA på nära håll blir det tydligt vilka områden man ska titta på om man vill se hur långt förändringarna nått i Sverige.

Fysisk bokhandel mot näthandel: Svenska kroppsliga bokhandlare har även de vunnit några års andrum genom att den svenska nätbokhandeln delvis ägs av några stora förlag, dels att den är så tekniskt och algoritmmässigt på efterkälken.

Ingen av de tre största nätbokhandlarna låter år 2017 kunden söka böcker genom sökord. På Adlibris är det isbn, titel eller författarnamn som gäller. Det här gynnar redan kända namn som i regel är knutna till de största förlagen. Eftersom några av storförlagen också är delägare verkar det inte finnas någon vilja att sälja större volymer böcker totalt, vilket är vad som sker när läsare via sökord kan hitta böcker som bättre passar den enskilde konsumentens personliga smak. Om de bättre sökalgoritmerna inte främst gynnar storförlagen verkar nätbokhandeln i Sverige inte vara intresserad. Det kan noteras att på Storytel kan man söka efter böcker med hjälp av sökord.

De svenska nätbokhandlarna har långt kvar till en fungerande version av Amazons ‘andra kunder som du köpte detta’ kombinerat med ett klicks-köp och missar därmed mängder med impulsköp.

En annan skillnad är att svensk nätbokhandel bara säljer nya böcker. Amazon är en portal där även antikvariat, samlare och begagnade bokhandlare världen över säljer sina varor. Inte bara böcker förresten, alla varor.

Sanningen är att ju fler fysiska bokhandlar som stänger ute i landet, ju snabbare migrerar bokförsäljningen i Sverige till nätet och ju hårdare blir konkurrensen för de kvarvarande fysiska handlarna utbudsmässigt.

Enligt en artikel av Sölve Dahlgren i branschnyhetsbrevet Boktugg 2017-02-03 såldes det fler Bonniersböcker på nätet 2016 än i butik. ”De två största försäljningskanalerna för Bonnierförlagens böcker var internet med 34 procent av försäljningen, medan fysisk bokhandel stod för 31 procent.”

Det finns ingen anledning att tro att den här fördelningen är unik för Bonniers olika förlag.

Sverige inte bara går mot ökad nätbokhandel. Vi är redan där.

Media: Svensk branschrapportering tenderar att låta representanter för de traditionella förlagen uttala sig om bokindustrin. Problemet är att rapportering nästan bara sker ur förlagens synvinkel. Tidigare var förlagen tungviktarna och media har sedan länge inarbetade kontakter inom förlagsbranschen. Så fort det gäller bokbranschen kontaktar media alltså sina vanliga kontakter istället för att undersöka vad som pågår och vilka som står bakom de förändringarna.

Problemet idag är att förlagen förlaget tappat tungviktspositionen. De driver inte utvecklingen inom branschen. De reagerar mot den.

Utvecklingens motor är konsumenterna som migrerar till näthandeln. Den här förändringen orsakar vidspridda följder som påverkar hela bokbranschens ekosystem.

De nya tungviktarna som formar bokbranschens framtid gör det osedda på områden som faller mellan affärs-, ekonomi- , teknik, och kulturjournalistiken. Media missar dem. De är osynliga. De bygger upp den nya strukturen för landets bokindustri inför öppen ridå men ingen verkar se dem.

Nya typer av tjänster, nya produktionsföretag, nya försäljningskanaler, nya marknadsföringsmetoder och nya samarbeten mellan institutioner och pionjärer. Det är en spännande brytningstid. Den digitala bokvärlden är i princip redan på plats om man vet var man ska titta.

Finns det en svensk skuggmarknad?

Som nämndes i början av artikeln inkluderar den senaste rapporten i USA äntligen de delar av marknaden som tidigare föll bortom undersökningarnas räckvidd i det som kallades skuggmarknaden och som visade sig vara nära en tredjedel av den totala marknaden (och hela 43% av Amazons ebokshandel).

Vissa delar av den svenska bokmarknaden är definitivt skuggmarknad idag, dvs försäljningen av vissa typer av böcker syns inte rapporteringen vilket kan ge en felaktig bild av verkligheten. Här är några exempel som potentiellt kan skapa en skev verklighetsuppfattning.

Sveriges andra största förlag är Harper Collins vars svenska utgivning i hög grad består av romantik. De rapporterar inte sin försäljning till Förläggareföreningens årsrapport. Det gör inte heller Schibstedts, den nordiska giganten inom vad som brukar gå under benämningen kiosklitteratur.

En stor del av bokförsäljningen sker genom veckotidningar, matbutiker, pressbyråkiosker och bensinmackar. All sådan här försäljning rapporteras av outgrundlig anledning som tidningar, inte böcker. Med andra ord, en skuggmarknad.

Nya pigga småförlag knaprar i sig marknadsandelar i genrer de stora förlagen negligerat. Eftersom de sällan är med i Förläggareföreningen saknas deras försäljningssiffror i årsrapporterna vi brukar se i media. Här finns en snabbt växande skuggmarknad inom fantastik, romantik och erotik.

Hur stor försäljning indieutgivningen i Sverige generar totalt går under den officiella radarn. De flesta egenutgivna böcker säljer i mycket få exemplar, men inom genrer som självhjälp, wellness, andlighet, fantasy, science fiction, romantik, chicklitt och erotik tappar de stora förlagen mark. Inte för att de sysslat med utgivning av mindre eller obskyra genrer, utan för att de läsare som tidigare inte kunde hitta Urban Fantasy, militär Science Fiction eller fetischinriktad BDSM-romantik nu köper den typen av böcker istället för något från den storförlagsproducerade topplistan som de tidigare varit hänvisade till. Det här är en skuggmarknad av okänd storlek eftersom inga siffror rapporteras.

Av bibliotekens totala ersättning för eboksutlåning går till hälften till förlagen, resten till mindre utgivare. Det finns definitivt en skuggmarknad att undersöka på det här området. Elib/Axiell är de som sitter på datan för den som vill undersöka mera.

Ser man till hela bokutbudet är det ofrånkomligt att den ökande indiebokutgivningen tar andelar från de traditionella förlagen, även när den genomsnittliga egenutgivaren ofta går back.

2015 var ett undantagsår, men tittar man på utvecklingen i stort var det årets storsäljare ett tecken på en bransch i drastiskt förändring. Två av de tre största storsäljarna inom facklitteratur, skönlitteratur och barn- och ungdom var egenutgivna (Lär dig leva respektive Kaninen som så gärna ville sova).

Symptomatiskt för utvecklingen är att författarna bakom de egenutgivna succéböckerna inte automatiskt glatt tackade ja till de förlagskontrakt de erbjöds för nästa bok. I båda fallen hade författarna tidigare erfarenhet av egenutgivning. De var inga nybörjare.

Det här speglar också utvecklingen i USA.

Indieutgivare sätter sig in i branschen på ett annat sätt än förlagsförfattaren därför att det är nödvändigt om man vill försöka leva på sitt skrivande. De är medvetna om kostnader och royaltyvillkor. De har erfarenhet av kvalitetskontroll och marknadsföring, de har koll på målgrupper och trender. Och de är inte lika pigga på 20% av vinsten om inte förlaget kan garantera att de de där 20%-en totalt volymmässigt blir mer än de 80% av vinsten indieutgivaren är van vid.

Framtiden

Utvecklingen går på sikt mot en ny praxis: Det finns plats för både traditionella förlag och indieutgivare. Att ställa dessa mot varandra är lika missriktat som att ställa papper mot digitalt. Traditionella storförlag koncentrerar sig på sin backlist och på de etablerade storsäljarna. Nya namn plockar man från framgångsrika etablerade indieutgivare som odlat fram följare, fans och läsekrets genom att ge ut en rad böcker. Framgångsrika indieutgivare blir förläggare, ofta med skarp nischinriktning.

Det här blir den nya mellannivån.

De nya tungviktarna är de som kontrollerar de breda plattformarna och datan som plattformarna generar; Google, Apple, Instagram, Twitter, Facebook, Amazon, Storytel.

Vad gäller bokindustrins spetsteknik i Sverige – titta på Storytel. De leder utvecklingen och konkurrenterna härmar.

Debatten om bokformaten är över. Den var slöseri med tid och trycksvärta. Hur stor andel eböcker som säljs i Sverige idag jämfört med papper är inte särskilt intressant. Den svenska bokbranschen går igenom samma radikala strukturella förändring som sker internationellt: Näthandeln ökar. Gör inte misstaget att tro att det mesta kommer att fortsätta i gamla vanliga spår. Den digitala framtiden är här. Håll ögonen på bollen.

© Tina Back 2017

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Ladda upp en ebok på Amazon.com

amazon

Med digitala böcker och PoD kan man nå större marknader. Även den som skriver på stamfolksspråket svenska kan med hjälp av internationella distributörer lätt nå de cirka 500 000 svenskar som bor utomlands. Så här gör man.

Det är inte särskilt mycket krångligare att ladda upp en ebok till försäljning på Amazon än att ladda upp samma bok hos svenska distributörerna Elib eller Publit.

Den som vill kan givetvis sälja sina pappersböcker genom olika POD-företag hos Amazon också, men det är en annan bloggpost. Följande gäller eböcker.

Man behöver ha detta färdigt innan man börjar:

  • En eboksfil i Amazons mobi-format (inte epub som överallt annars)
  • En omslagsbild (.jpg eller .gif), högupplöst 300dpi, (1 563 pixlar bred x 2 500 pixlar hög rekommenderas på Amazon KDPs hemsida, men så länge bilden är minst 1 000 pixlar bred brukar det inte bli några protester vid uppladdningen)
  • ISBN för för mobi-formatet (Kungliga Biblioteket vill ha ett isbn per bokformat; ljud-, epub, mobi, pocket, inbundet etc.)

Amazon kräver f ö inte ISBN, de katalogiserar böcker efter det egna ASIN-numret istället. Men eftersom ISBN är gratis i Sverige finns det ingen anledning att inte använda ett. Ens bokutgivning ser snygg och välorganiserad ut i LIBRIS-registret om inte annat ☺

Tidigare krävdes att man skaffade ett amerikanskt EIN-skattenummer för att undvika dubbelbeskattning, men efter ett nytt internationellt skatteavtal (FATCA) 2015 är det inte längre nödvändigt för svenskar

Öppna ett utgivarkonto hos Amazon

Bokutgivningsavdelningen hos Amazon heter Kindle Direct Publishing (KDP). Man kan också hitta dit genom att gå till Amazon.com och skrolla längst ner på landningssidan. Under Make Money with Us (tjäna pengar med oss ☺ ) finns länken Self-publish with Us. Klicka och man hamnar hos KDP.

kindleRegistrera ett kostnadsfritt konto. Webbsajten för att göra detta är ren och enkel och det är svårt att gå vilse. Man registrerar namn, eventuellt firmanamn, adress och liknande. För skatt och annat kul: Har du företag anger du ditt svenska organisationsnummer. Skatteinformationen du anger gör att Amazon kan visa amerikanska skatteverket IRS vart skattepliktiga inkomster tar vägen och att/var de beskattas. Försäljning i länder där det finns moms (VAT) sköter Amazon genom automatiska påslag på det butikspris du angett. Företaget betalar också in momsen till de olika ländernas skatteverk. Utgivaren (du) betalar vanlig inkomstskatt på vinsten i det land utgivaren är skriven förutsatt att hemlandet har ett skatteavtal med USA. (Vilket Sverige har, men jag är definitivt inte en skatteexpert så kontakta Skatteverket för mer information.)

Man behöver ange ett kontonummer så att Amazon kan sätta in försäljningsinkomsterna direkt. (För den som är försiktig med att ge ut kontoinformation: Hittills har jag inte hört något om att Amazon skulle missbrukat förtroendet genom att dela kontoinformationen med någon annan part. Det finns skäl till att Amazon har störst förtroende bland kunder i de årliga konsumentundersökningarna i USA. Det går även att få utbetalningar genom check men de är så dyra att lösa in att det knappast lönar sig.)

Först när kontoregistreringen är avklarad kan man gå vidare till  Bookshelf (bokhylla) för att registrera eboken och ladda upp den.

Eboksuppladdning till Amazon

Under Bookshelf, klicka på ‘Add New Title’ för att registrera eboken.

Överst på sidan finns en blå ruta som erbjuder säljprogrammet KDP Select. Det är ett 3-månaders program där man mot att man säljer enbart hos Amazon under den löpande perioden får möjlighet att köra en gratiskampanj och ge bort böcker under 5 dagar. Man kan gå med i och ut ur KDP Select som man vill i 3-månaders intervaller. KDP-select gör även boken tillgänglig att låna (mot viss ersättning) i den populära prenumerationstjänsten Kindle Unlimited.

1. Enter Your Book Details

Fyll i bokens information

Book name: Fyll i bokens titel.
Subtitel: Fyll eventuell undertitel (referenser till andra böcker och författare kan få boken refuserad) Skäl till att ha en bra undertitel finns att läsa om här.
Publisher: (Valfritt) Antingen företagsnamnet eller det egna namnet. Amazon kräver inte att boken har ISBN, utan kommer att förse boken med ett eget ID-nr kallat ASIN hur som helst.

Om det behövs, fyll i info om serie och upplaga.

Description: Här klistrar man in bokens ‘baksidestext’. Om boken är på svenska ska beskrivningen också vara det.
Book contributors: Namn på författare och andra medarbetare. Välj roller som författare (author), illustratör osv.
Language: Välj bokens språk från listan. Svenska finns som alternativ.
Publishing date: Publiceringsdatum. Välj dagens. Mobi räknas som ett eget format, därav eget publiceringsdatum.
ISBN: (Valfritt) Eftersom ISBN är kostnadsfria i Sverige kan man lika gärna använda dem. Mobi är dock ett eget format. Man kan alltså inte återanvända det ISBN man använt för epubfilen.

2. Verify Your Publishing Rights

Bekräfta rättigheterna

Publishing rights: Kryssa i att man innehar rättigheterna att publicera boken.

3. Target Your Book to Customers

Målgruppsanpassa din bok

Välj 2 huvudkategorier (genrer). Om du är osäker, sök efter böcker i liknande ämnesområden och kolla vilka genrer de är registrerade som. Det här är en läsarhjälp som inte ska underskattas. Om du väljer fel kan du alltid ändra sedan. Amazon lägger sedan till underkategorier baserat på dina keywords (se nedan) och bokens metadata. Dessa avgör sedan hur högt upp boken hamnar i sökalgoritmerna. Det finns inga svenska genrer att välja mellan än, utan välj närmaste engelska motsvarighet.
Search keywords: Lägg in 7 sökord man tror intresserade läsare skulle använda. Jag har lagt in svenska sökord för min svenska bok och engelska för sökord de engelskspråkiga böckerna.

Mer om kategorier och sökordens underbara värld här.

4. Select Your Book Release Option

Välj lanseringsform

Välj om du vill publicera nu eller låta boken bli tillgänglig för förköp.

5. Upload or Create a Book Cover

Ladda upp bokomslaget

Upload Book Cover: Ladda upp en högupplöst (300 dpi) omslagsbild, 1563×2500  pixlar hög för bäst resultat. Den här omslagsbilden är den som visas i Amazons nätbutik. Eboken brukar även ha en inkluderad omslagsbild i lägre upplösning vilket är det omslag som syns på platta och app.

6. Upload Your Book File

  Ladda upp din epoksfil

Ladda eboksfilen. Välj om du vill ha DRM (kopieringsskydd) eller ej. Amazons kunder föredrar definitivt böcker utan kopieringsskydd för att kunna läsa boken de köpt på sina olika plattor och appar, inte bara på den de laddar ner till. Piratkopiering är f ö knappast något man behöver oroa sig för innan man hamnat på New York Times bestsellerlistor – om ens då.

Om de olika eboksformaten

Sverige, de flesta andra länder och återförsäljare världen över har eboksformatet epub som standard. Amazon har ett eget eboksformat kallat mobi. Man kan tycka vad man vill om detta men faktum kvarstår: Kindle-plattor läser endast mobi-filer. Amazon säljer enorma mängder eböcker i mobiformat till Kindleägare och folk med en Kindle läsapp på dator, padda, tablett eller mobil.

Amazon KDP har till skillnad från andra distributörer ett mycket tolerant uppladdningsprogram. Teoretiskt sett är det möjligt att förutom mobi-filer även ladda upp eboksfiler i följande format: Word (doc eller docx), HTML, EPUB, RTF, TXT och Adobe PDF.

GÖR INTE DET!!!

Slutresultatet kan se ut hur som helst. I bästa fall ger skräpfilerna returnerade eböcker och en mängd 1-stjärniga recensioner som inte kommer att främja försäljningen över huvud taget. Ladda framför allt inte upp PDF-filer som är det format som är sämst lämpat för omflödningsbara eböcker. (Nördig som man är, provade jag för skojs skull att ladda upp en PDF med bilder och resultatet var en bok där text och bild låg ovanpå vartannat i en enda röra).

Kort om ebokskonvertering

Epub och mobi är närbesläktade. Den största skillnaden är hur omslaget hanteras inuti eboksfilen. Idag finns betaltjänster som svenska Booqla och eboksprogram som prisvärda Jutoh som tillverkar mobi direkt. Sigil är ett bra gratisprogram, men där måste man importera varje kapitel för sig, hela manuset funkar inte om man vill ha klickbara kapitel. Sigil gör endast epub, så du behöver sedan konvertera epub-filen till mobi.

Calibre är ett känt gratisalternativ för olika typer av filkonvertering.

Man kan även ladda ner Amazons egna Kindlegen och med lite teknisk flit göra en egen hemmagjord mobi efter alla konstens regler.

6. Upload Your Book File

Kolla den uppladdade eboken

När man laddat upp sin mobi-fil är det bäst att kika på den. Klicka på Preview Book (förhandsgranska boken). Kindle Previewer låter en se ‘ungefär’ hur eboken ser ut på de olika Kindle-modellerna.

Skälet till att mobifilerna blir större än epubfilerna är att Amazon gör en version för alla de äldre Kindle-modeller så att man som kund inte behöver köpa en ny läsplatta varje gång företaget släpper en ny version.

Den som tänker göra många mobifiler kan ladda hem Amazons Kindle Previewer till sin dator.

Om du behöver korrigera texten efter att ha upptäckt fel är det bara att göra en ny mobifil och ladda upp den när som helst, hur många gånger som helst och utan kostnad.

Mobifiler får en automatisk provläsningsfil i butiksfönstret som intresserade köpare kan ladda ner, ett genialiskt säljknep för att få nöjda kunder. ‘Look inside’ är en annan automatisk fördel, där man som köpare kan kika på bokens början.

Välj alternativet ‘Save and continue’ (spara och fortsätt) och gå vidare till prissättning och copyright under nästa flik.

Rättigheter och royaltynivå

8. Verify Your Publishing Territories

Bekräfta publiceringsregioner

Kryssa Worldwide om du innehar all copyright, annars specificera. Det handlar om var du har rättigheterna att sälja boken.

9. Set Your Pricing and Royalty

Sätt pris och välj royaltynivå

Choose your Royalty: Välj din ersättingsnivå, 35% eller 70%.

Utgivaren sätter butikpris, inte f-pris som i Sverige. VAT (moms) läggs till för de olika regionerna automatiskt. Amazon har dock ett minimipris på 0.99 dollar per bok. Om man håller priset mellan 2.99-9.99 dollar ligger royalty-nivån på 70% till utgivaren (vissa regioner har dock speciella krav för att få ta del av 70%-nivån). Alla andra priser resulterar i 35%-royalty till utgivaren.

Prisättning

Fyll i priset i rutan/rutorna.

Kolla vad böcker i din genre brukar kosta och sätt priset därefter. Billigt säljer inte alltid bäst. 0.99 dollar är t ex ‘normalpriset’ för noveller (short story), men ger numera en skräpstämpel för romaner, utom vid tidsbestämd rea.

Kortromaner (novella, 15 000-45 000 ord) brukar kosta 1.99-2.99 dollar. Romaner (novel, 50 000+ ord) ligger oftast mellan 3.99-6.99 dollar. Observera att detta är gängse egenutgivningspriser (2016) som enligt de forum jag hängt på ger mest utdelning i form av sålda ex/inkomst. De stora förlagen håller generellt högre priser och har sedan höjningen tappat nästan 20% av försäljningen.

Man kan välja att ha samma pris för hela Amazonimperiet, eller anpassa priset efter marknad. Böcker kostar t ex betydligt mindre i Indien, så om man vill sälja en engelskspråkig bok där bör man anpassa priset till lokal nivå.

Som svensk utgivare kan det vara bra att tänka på att man i hög grad vänder sig till utlandssvenskar som är vana vid Amazon-nivå på ebokspriserna

Ett svenskt normalpris på en ebok kan upplevas som högt.

Exprimentera! Man kan ändra priset när man vill och hur ofta man vill. Det kan ta upp till 24 tim innan det nya priset registrerats överallt.

10. Kindle MatchBook

Kindle Matchbook är ett program där en köpare av ens pappersbok även får eboksversionen gratis eller till starkt reducerat pris. Kryssas i om man är intresserad av att delta med sin POD-bok.

11. Kindle Book Lending

Kindle Book Lending är ett program där kindleägare kan låna ut en bok till en annan kindleägare i 2 veckor. Precis som med bibliotekshanteringen utgår en liten ersättning till utgivaren. Kryssas i om man är intresserad av att deltaga.

Till sist

Kryssa i ‘Heder och samvete’ rutan längst ner (att man har rättigheterna till boken, godkänner användarvillkoren samt att innehållet följer Amazons regler’).

Tryck på publiceringsknappen. Inom 24 timmar kan du kalla dig internationell författare/förläggare. Grattis.

Royalty-utbetalningar och försäljningsrapporter

Eventuella royalty-utbetalningar och försäljningrapporter skickas ut per emejl varje månad. Man kan kolla sin försäljning dagligen och stundligen om man så önskar genom att logga in.

Support

Vid problem eller förfrågningar brukar man få svar inom 12 timmar. Ett av våra bokprojekt mådde till t ex bra av att ha en längre provläsningsfil, så vi bad Amazon att öka dess innehåll. Det var fixat inom 12 timmar.

Flera internationella eboksdistributörer

Som avslutning vill jag gärna passa på att slå ett slag för iBooks, Kobo Writing Life och Smashwords som också säljer på internationell skala. Skapa ett konto hos dem. Alla tar epubformatet. Smashwords är den distributör som låter dig nå flest näthandlare, inklusive Apples iBookstore, mot en kommission på 10% per såld bok.

På sedvanligt Applemanér kan man bara ladda upp direkt hos iBooks om man äger Apple-produkter.

Lycka till!

 

Copyright © 2016 Tina Back

Save